معرفی و توانمندی ها

بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

بیمارستان دکتر غرضی اصفهان در سال  ۱۳۷۵ در اصفهان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بیمارستان دکتر غرضی اصفهان دارای ظرفیت ۲۵۶ تخت می‌باشد که تا سال ۱۳۸۵ خورشیدی، ۲۴۱ تخت آن به صورت فعال مورد استفاده قرار گرفته است.

بخش های  بیمارستان دکتر غرضی عبارتند از:

 • داخلی زنان و مردان
 •  CCU
 •  ICU
 • جراحی زنان و مردان (گوش و حلق)
 • جراحی زنان و مردان (اورتوپدی)
 • جراحی زنان و مردان (ارولوژی)
 •  اطفال
 • جراحی زنان و مردان (جراحی عمومی )
 •  جراحی زنان و مردان (چشم )
 • داخلی زنان و مردان
 • Post CCU
 •  مامایی
 • بخش نوزادان
 •  داخلی زنان و مردان
موقعیت آگهی

Esfahan, ES, IR

آدرس

خیابان کاوه، خیابان دکتر غرضی، بیمارستان غرضی

تلفن

031۳۴۵۰۹۹۰۱

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید