معرفی و توانمندی ها

انستیتو تصویربرداری تخصصی پزشکی سرو

انجام تمام سونوگرافی ها و سونوگرافی های تخصصی

انجام رادیوگرافی های ساده به روش تمام دیجیتال (DDR)

زیرنظردکتر نینا زاهدی نژاد

خدمات:

 • سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری با پروب مخصوص-یک یا دو طرفه
 • سونوگرافی به ازای هر چشم (Aاسکن و B اسکن باهم)
 • سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری(شامل مثانه پر)
 • سونوگرافی رحم و تخمدان از روی شکم
 • سونوگرافی کبد،کیسه صفرا و مجاری صفراوی
 • سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی
 • سونوگرافی کامل شکم و لگن
 • سونوگرافی رحم و تخمدان ها(ترانس واژینال)
 • سونوگرافی نسج نرم سطحی یا عمقی هرجای بدن با ذکر ناحیه ی مورد درخواست
 • سونوگرافی حاملگی (شامل سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب)
 • سونوگرافی طحال
 • سونوگرافی پانکراس
 • سونوگرافی کلیتین
 • سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شکمی غیر داپلر
 • سونوگرافی آپاندیس
 • سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان
 • سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و مثانه پر و خالی (با تعیین رزیجوی ادراری)
 • سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری  و پروستات و مثانه_پر و خالی(با تعیین رزیجوی ادراری)
 • سونوگرافی جست و جوی حاملگی خارج رحم
 • سونوگرافی شکم (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه ها، پانکراس)
 • سونوگرافی کالر داپلر توده های نسج نرم
 • سونوگرافی کالر داپلر پورت ورید طحالی و بررسی کلترال ها
 • سونوگرافی مغز نوزادان
 • رادیو گرافی نسج نرم گردن یا نازوفارنکس- یک جهت
 • رادیو گرافی شانه یک جهت( استخوان اسکاپولا، ترقوه، مفصل آکرومیو کلاویکولار با نمای اگزیلار یا نیم رخ)هر فیلم
 • رادیو گرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیم رخ به طور هم زمان
 • رادیو گرافی مفصل زانو
 • رادیو گرافی مفصل زانو ایستاده
 • رادیو گرافی کل پا
 • رادیو گرافی کف پا(روبرو و نیم رخ- روی یک فیلم)
 • رادیو گرافی تعیین سن استخوانی- هر کلیشه
 • رادیو گرافی کامل دست
 • رادیو گرافی ایستاده فقرات(روبرو و نیم رخ- روی دو فیلم)
 • رادیو گرافی دورسولومبا- روبرو و نیم رخ
 • رادیو گرافی لومبوساکرال- دو جهت
 • رادیو گرافی ستون فقرات گردن
 • رادیو گرافی مخصوص ادونتوئید
 • رادیو گرافی فقرات پشتی
 • رادیو گرافی فقرات کمری
 • رادیوگرافی مفصل ساکرو ایلیاک هر اکسپوز (اعم از رخ و مایع)
 • رادیو گرافی مفصل هیپ
 • رادیو گرافی لگن خاصره(هر فیلم)
 • رادیوگرافی سینوس های قدامی صورت(نمای واترز یا کالدول)
 • سونوگرافی برای بررسی وضع جنین های چند قلویی- هر قل اضافه
 • سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید
 • سونوگرافی غدد بزاقی (پاراتیروئید تحت فکی)
 • ایلاستوگرافی پستان
 • سونوگرافی بیضه پایین نیامده
 • سونوگرافی آدرنال- یک یا دو طرفه
 • سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه
 • سونوگرافی بارداری ترانس واژینال
 • سونوگرافی ترانس واژینال جست و جوی حاملگی خارج از رحم (EP)
 • سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (بررسی حرکت، تون، تنفس جنین و مایع آمنیوتیک)
 • سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین
 • سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی-یک اندام
 • سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی-دو اندام
 • سونوگرافی کالر داپلر کلیه پیوندی
 • سونوگرافی کالر داپلر کبد یا ضایعات تومور
 • سونوگرافی جست و جوی مایع در پلور یا آسیت- هرکدام
 • سونوگرافی قفسه سینه
 • سونوگرافی ریفلاکس معده به مری
 • سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد
 • سونوگرافی جفت از نظر کرتا
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه
 • سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی یک طرفه
 • سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی دو طرفه
 • رادیو گرافی جمجمه رخ و نیم رخ
 • رادیوگرافی استخوان های صورت(نمای روبرو و نیم رخ)
 • رادیو گرافی استخوان های مخصوص بینی( نمای نیم رخ راست و چپ روی یک فیلم)
 • رادیو گرافی دنده ها
 • رادیو گرافی استخوان جناق
 • رادیو گرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه
 • رادیو گرافی ساده شکم خوابیده
 • رادیو گرافی ساده شکم ایستاده
 • رادیو گرافی نمای اینتر کندیلار یا نمای مخصوص کشکک
 • سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن(دوکاروتید و دوورتبرال و ورید های ژوگولار)
 • سونوگرافی کالر داپلر آئورت و شریان های ایلیاک
 • سونوگرافی کالر داپلر فیستول دیالیز
 • سونوگرافی داپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی ورید های سطحی و عمقی دریچه صافن و فمورال و صافن وپولیته ال و پرفوران نارسا بهمراه MAPPING
 • بستن کمپرسیونی سودو "آنوریسم با پروب سونوگرافی
 • سونوگرافی انواژیناسیون روده
 • سونوگرافی هر مفصل
 • سونوگرافی تاندون
 • سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومور های شکمی یا لگن  هر کدام
 • سونوگرافی کالرداپلر کلیه ها
 • سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال
 • سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله (رحم ،جفت و جنین)
 • سونوگرافی شانه یا زانو
 • سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک
 • رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیم رخ
 • رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف
 • رادیوگرافی مجرای گوش داخلی
 • رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال
 • رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیم رخ هر طرف)
 • رادیو گرافی مفصل تمپرو مندیبولر
 • رادیو گرافی اسکنوگرام(برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج)
 • رادیوگرافی EOS تمام ستون فقرات در پوزیشن های مختلف
 • رادیوگرافی لوکالیزه- هر ناحیه به تنهایی
 • رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین- هر اکسپوز
 • رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه

ساعت کاری صبح: هر روز 9 الی 11:30 (رادیولوژی فقط یکشنبه-سه شنبه)

ساعت کاری عصر: شنبه تا چهارشنبه 14 الی 19:00 (سونوگرافی) 15الی 20 (رادیولوژی)

سونوگرافی صبح ها تعطیل می باشد.

بیمه های طرف قرارداد
باز
ساعت باز امروز: 9:00 ق.ظ - 11:45 ق.ظ
 • شنبه

  9:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ2:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ

 • یکشنبه

  9:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ2:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ

 • دوشنبه

  9:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ2:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ

 • سه شنبه

  9:00 ق.ظ - 11:30 ق.ظ2:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ

 • چهارشنبه

  9:00 ق.ظ - 11:45 ق.ظ3:00 ب.ظ - 7:45 ب.ظ

 • پنج شنبه

  9:00 ق.ظ - 11:45 ق.ظ

 • جمعه

  بدون اطلاع

 • ساعت محلی خرداد 3, 1403 10:04 ق.ظ

موقعیت آگهی

خیابان، شیخ صدوق شمالی(بین شیخ مفید و نیکبخت) روبروی بانک تجارت، طبقه فوقانی بانک پارسیان،ساختمان سرو، طبقه اول

آدرس

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی (بین شیخ مفید و نیکبخت)، روبروی بانک تجارت، طبقه فوقانی بانک پارسیان،ساختمان سرو، طبقه اول

تلفن

03136625210

شبکه های اجتماعی
منطقه
mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید

  ممکن است شما علاقه مند باشید به