گفتگوی اختصاصی و پرسش و پاسخ با پزشکان

گفتگو اختصاصی با دکتر نگار اصلانی در خصوص تغذیه و کاهش وزن

گفتگو اختصاصی با دکتر محمد رادفر در خصوص رژیم غذایی و گیاه خواری

گفتگو اختصاصی با دکتر اسماعیل رفیعی در خصوص کاشت مو با روش PRP