برچسب: تخریب سلول‌های عصبی

شهریور 15
آیا آلودگی هوا روی مغز تاثیر می‌گذارد؟

تاثیر آلودگی هوا روی مغز کاهش حس بویایی که در بعضی شرایط عصبی خاص پیش می‌آید و آلودگی…