برچسب: بیماری روانی

شهریور 11
آیا افسردگی ژنتیکی است؟

آیا افسردگی ژنتیکی است؟ افسردگی یک بیماری روانی رایج است. سازمان بهداشت جهانی (WHO)…