معرفی و توانمندی ها

خانه سلامت و تن آسایی آب نمک

 • ماساژ ریلکسی :

(60 دقیقه) ماساژ نوازشی بدون فشارشامل تکنیکهای ماساژسوئدی موثر برای رفع تنش واسترسهای روزمره +خدمات

 • ماساژ دیپ :

(60 دقیقه) ماساژ سوئدی پرفشارموثر برای رفع گرفتگیهای عمقی وچسبندگی عضلات + خدمات *

 • ماساژ اسپرت:

(60 دقیقه) ماساژ پرفشار سوئدی همراه با کشش های PNF موثر برای رفع گرفتگیها، کوتاهی عضلات وآماده سازی بدن برای ورزشکاران + خدمات *

 • ماساژ ترکیبی:

(60 دقیقه) این ماساژ تلفیقی ازتکنیکهای ماساژ سوئدی و روسی میباشد و ماسور بسته به نیاز فرد از این تکنیکها استفاده میکند + خدمات

 • ماساژ ریلکسی روی تخت شن یا نمک داغ :

( 60 دقیقه) ماساژ ریلکسی که روی تخت شن یا نمک داغ اجرا و گرمای شن و نمک باعث دفع رطوبت اضافی بدن گردیده و با افزایش جریان خون و تعریق باعث دفع سموم از بدن میگردد + خدمات

 • ماساژ دیپ روی تخت شن یا نمک داغ:

(60 دقیقه) ماساژ دیپ که بر روی تخت شن یا نمک داغ اجرا میشود گرمای شن و نمک به عمق عضلات نفوذ کرده و به برطرفسازی گرفتگیها کمک میکند +خدمات

 • ماساژ فضای باز ریلکسی:

(60 دقیقه) تکنیکهای ماساژ ریلکسی در فضای بازاجرا میشودکه لذت ماساژ را برای فرد چندین برابر میکند +خدمات *

 • ماساژ فضای باز دیپ:

( 60دقیقه) تکنیکهای ماساژ دیپ درفضای بازاجرا میشودکه لذت ماساژ را برای فرد چندین برابرمیکند + خدمات

 • ماساژ فضای باز اسپرت:

(60 دقیقه) تکنیکهای ماساژاسپرت در فضای باز اجرا میشود که لذت ماساژ را برای فرد چندین برابر میکند +خدمات

 • بادکش فول بادی:

انجام بادکش گرم کل بدن، باعث افزایش خون رسانی به عضلات میگردد که موجب آزاد سازی عمقی‌عضلات میشود. بادکش مکملی‌عالی برای تکمیل تکنیک های ماساژمیباشد+خدمات *

 • بادکش نیم تنه:

(20دقیقه) انجام بادکش گرم به صورت موضعی، باعث افزایش خونرسانی به عضلات میگردد که موجب آزادسازی عمقی عضلات میشود.  بادکش مکملی عالی برای تکمیل تکنیکهای ماساژ میباشد +خدمات *

 • ماساژ موضعی:

(20 دقیقه) تکنیکهای ماساژ سوئدی و روسی با توجه به نیاز فرد روی موضع خاص انجام میگردد + خدمات *

 • ماساژ کندل (شمع ) ریلکسی:

( 60دقیقه) دراین ماساژ تکنیکهای ماساژ ریلکسی اجرا میشود و به جای روغن از شمع مخصوص ماساژاستفاده میشود + خدمات

 • ماساژ کندل (شمع) دیپ:

(60 دقیقه) دراین ماساژ تکنیکهای ماساژ دیپ اجرا میشود و به جای روغن ازشمع مخصوص ماساژ استفاده میشود + خدمات *

 • ماساژ اسپرت همراه با سنگ داغ:

(60دقیقه) این ماساژتلفیقی ازتکنیکهای ماساژ اسپرت وسنگ داغ میباشد که برای رفع گرفتگیهای عمیق مناسب میباشد + خدمات

ماساژ سنگ داغ:

(90 دقیقه) این ماساژبا استفاده ازسنگهای بازالت آتشفشانی روی چاکراها و کانالهای انرژی اجرا میشود. باعث دفع انرژیهای منفی است. مناسب افراد با طبع سرد و کسانی که گرفتگی عمقی دارند وازماساژ پرفشارلذت نمیبرند میباشد +  خدمات *

ماساژ شکلات:

(60 دقیقه) در این ماساژ تکنیکهای ماساژ سوئدی اجرا میشود و در آن بهجای روغن از شکلات تلخ استفاده میشود. شکلات دارای خواص زیادی بوده وعلاوه برآنکه باعث طراوت وجوانسازی پوست میگردد به رفع خستگی بدن کمک نموده و بسیار نشاطآوراست. +  خدمات *در این ماساژ تکنیکهای ماساژسوئدی اجرا میشود ودرآن به جای روغن از شکلات تلخ استفاده میشود.  شکلات دارای خواص زیادی بوده وعلاوه برآنکه باعث طراوت وجوانسازی پوست میگردد، به رفع خستگی بدن کمک نموده و بسیار نشاط آوراست. +  خدمات *

ماساژ شکلات با اسکراب قهوه:

(60 دقیقه) این ماساژ کاملاً شبیه ماساژ شکلات اجرا میشود و علاوه برآن پوست بدن فرد اسکراب قهوه دریافت میکند که این کار باعث رفع سلولهای مرده پوست و شفافسازی پوست میشود +  خدمات *

ماساژ اسپرت همراه با گان ماساژ:

(60 دقیقه) ماساژ پرفشارسوئدی همراه با کششهای PNF موثر برای رفع گرفتگیها، کوتاهی‌عضلات وآمادهسازی بدن برای ورزشکاران. دراین ماساژ برای افزایش اثرگذاری از ابزار تخصصی گان ماساژاستفاده میشود + خدمات

هِوی ماساژ (heavy massage):

(60 دقیقه) در این ماساژازتکنیکهای ماساژسوئدی پرفشار برای رفع گرفتگیهای عمقی استفاده میشود وبرای تاثیرگذاری بیشتر به این ماساژ استفاده از گان ماساژ و بادکش گرم اضافه میشود +  خدمات *

ماساژ استاد:

(90 دقیقه) در این ماساژ از تکنیکهای ماساژ روسی و سوئدی و تکنیکهای اولیه تای ماساژ خشک استفاده میشود و برای اثرگذاری بیشتر به آن تکنیکهای سنگ داغ و استفاده ازابزارچوب استیک اضافه میشود این ماساژازحرفه‌ای‌ترین ماساژهای آکواسالت میباشد +  خدمات *

ماساژ آبی:

(30 دقیقه) دراین ماساژ که برای اولین باردرایران به اجرا درآمده شما میتوانید لذت ماساژبا فشارآب گرم را جربه نمایید +  خدمات

فوت ماساژ:

(30 دقیقه) ماساژی تخصصی برای رفع خستگی و بهبود دردهای پا. در این ماساژ از زانو به پایین و کف پا ماساژ دریافت میکند. که با تحریک نقاط رفلکسی کف پا هورمونها و سیستمهای بدن به تعادل میرسد وهمچنین به رفع خستگی و بالا بردن سطح انرژی در بدن میکند +  خدمات *

ماساژ سر و صورت روی تخت ماساژ:

(15 دقیقه) سریعترین راه برای رسیدن به حس آرامش، ماساژ لذتبخش سروصورت میباشد. این ماساژهمچنین با کاهش چین و چروک و افتادگی پوست به جوانسازی صورت کمک مینماید + خدمات *

ماساژ سر و صورت روی تخت شن یا نمک داغ:

(30 دقیقه) سریعترین راه برای رسیدن به حس آرامش، ماساژ لذتبخش سروصورت میباشد. این ماساژهمچنین با کاهش چین و چروک وافتادگی پوست به جوانسازی صورت کمک مینماید. این ماساژقابل اجرا روی تخت شن یا نمک میباشد که لذت این ماساژ را چند برابر میکند + خدمات *

استراحت روی تخت شن یا نمک:

(15 دقیقه) تخت شن یا نمک داغ بستری گرم برای شما فراهم آورده که میتوانید قبل یا بعد از ماساژ ازآن به منظور استراحت و تن آسایی‌ استفاده نموده وازخواص آن بهرمند شوید +  خدمات *

جکوزی:

(20 دقیقه) ظرفیت 1 الی 3 نفر- قابل استفاده قبل وبعد ازماساژبرای افزایش تاثیرماساژ. فضایی مناسب برای دورهمی های دوستانه

صندلی دتاکس یا یون تراپی (سم زدایی بدن):

(30 دقیقه) این دستگاه با عملکرد ویژه‌ خود به دفع سموم و مواد زائد از بدن کمک نموده وباعث پاکسازی خون و کبد از مواد آسیب‌زای تجمع یافته دربدن میشود.

سونا خشک ( از 1 تا 4 نفر):

(10 دقیقه ) ظرفیت 1الی 4 نفر- قابل استفاده قبل و بعدازماساژبرای افزایش تاثیر ماساژ.

سونا بخار:

(10 دقیقه) ظرفیت 1 نفر- قابل استفاده قبل و بعد ازماساژ برای‌ افزایش تاثیرماساژ.

دکتر فیش ( fish spa):

(20 دقیقه) استفاده از ماهیهای دکترفیش برای بهبود و ارتقا سلامت بدن وهمچنین تجربه احساس آرامش.این ماهیها با مصرف پوست مرده کف پا مانند یک پدیکور طبیعی عمل کرده و باعث برطرف شدن زبری پوست میگردند.

تردمیل آبی:

(15 دقیقه) فضای تک نفره این دستگاه جایگزینی مناسب برای استخرهای عمومی میباشد. استفاده ازاین دستگاه به علت کالری سوزی بالا برای روند کاهش وزن بسیار موثر است. مناسب برای افراد با مشکلات مفصلی و حرکتی.

خدمات وان سنگی ( VIP ):

(90 دقیقه) منحصر به فردترین خدمات مجموعه آکوا سالت که برای اولین بار درایران ارائه شده خدمات vip در وان ساخته شده ازسنگ طبیعی رودخانهای میباشد. خدمات شامل: حمام نمک + اسکراب بدن با نمک های معدنی + ماساژسروصورت + ماساژ دستها + ماساژ کف پا + ماسک صورت + پذیرایی با فینگر تجدد + پذیرایی مخصوص آکواسالت +  فیش اسپا)

سانس خصوصی ( 1 تا 4 نفر):

(150 دقیقه) در تایمهای خصوصی فضای آکوا سالت، بصورت اختصاصی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و مخاطب دیگری پذیرش نخواهد شد. خدمات این پکیج شامل: 60 دقیقه ماساژ ریلکسی یا دیپ برای هر نفر+ امکان استفاده از تمام فضاها ودستگاهها بجز وان سنگی + پذیرایی فینگرفود تجدد + پذیرایی ویژه آکوا سالت + 30 دقیقه استراحت در فضای حیاط، میباشد.

سانس خصوصی( 4 تا 8 نفر):

(150 دقیقه) درتایمهای خصوصی فضای آکوا سالت، بصورت اختصاصی در اختیار شما قرار خواهد گرفت ومخاطب دیگری پذیرش نخواهد شد. خدمات این پکیج شامل: 60 دقیقه ماساژ ریلکسی یا دیپ برای‌هر نفر + امکان استفاده از تمام فضاها و دستگاهها بجز وان سنگی + پذیرایی فینگر فود تجدد + پذیرایی ویژه آکوا سالت + 30 دقیقه استراحت در فضای حیاط، میباشد.

ماساژ لاغری:

(20 دقیقه) هرموضع +  بادکش

پکیج 6 جلسه ماساژ لاغری:

3 موضع ماساژ + بادکش + 15دقیقه تردمیل

پکیج 12 جلسه ماساژلاغری:

3 موضع ماساژ+ بادکش + 15 دقیقه تردمیل


خدمات خانه سلامت توسن آسیای آب نمک

 • پک حوله استریل، لباس زیر یکبار مصرف
 • روغن مخصوص آکوا سالت (ترکیبی از چند روغن گیاهی)
 • شستشوی پاها
 • امکان دوش گرفتن پس ازماساژ
 • پذیرایی دمنوش و 15 دقیقه استراحت یا مطالعه در فضای دلنشین حیاط
 • مطالعه واستراحت فضای دلنشین حیاط

این خدمات صرفاً همراه با خدمات ماساژ و سانس های خصوصی قابل ارائه میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره‌ تماس آکوا سالت:

 • 03136680405
 • 09001900138

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماساژ درمانی به چه افرادی توصیه می شود؟

دسته بندی
باز
ساعت باز امروز: 9:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ
 • شنبه

  9:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ

 • یکشنبه

  10:00 ق.ظ - 9:00 ب.ظ

 • دوشنبه

  9:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ

 • سه شنبه

  10:00 ق.ظ - 9:00 ب.ظ

 • چهارشنبه

  9:00 ق.ظ - 8:00 ب.ظ

 • پنج شنبه

  10:00 ق.ظ - 9:00 ب.ظ

 • جمعه

  بدون اطلاع

 • ساعت محلی خرداد 5, 1403 5:33 ب.ظ

موقعیت آگهی

منطقه ۶, Esfahan, Isfahan, IR

آدرس

اصفهان، خیابان شیخ کلینی، قبل‌ از فارابی جنوبی، پلاک 36

تلفن

03136680405

شبکه های اجتماعی
منطقه
mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید