معرفی و توانمندی ها

بیمارستان خورشید اصفهان

بیمارستان خورشید اصفهان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و با ۲۲۴ تخت فعال، یکی از بزرگ ترین مراکز درمانی اصفهان به شمار میرود.

بخش های بیمارستان خورشید شامل:

 • ICU
 • جراحی قلب CCU
 •  اتاق عمل پیوند
 •  بخش اورولوژی
 • بخش داخلی و قلب زنان  و مردان
 •  بخش دیالیز صفاقی
 • بخش روانپزشکی زنان و مردان
 •  بخش ریه
 • بخش مسمومین
 •  بخش منتخب
 •  بخش نفرولوژی
 • بخش همودیالیز
 •  بخش پیوند
 • بخش گوارش
موقعیت آگهی

Esfahan, ES, IR

آدرس

اصفهان، خیابان استانداری، مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

تلفن

03133033740

منطقه
mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید